Novinky
Naše aktuálne novinky
2022.02.07.
Within the TPLAB project (Interreg SKHU/1902/4.1/079), which ends on 31 January 2022, a set of training sessions was organized during the winter semester of academic year 2021/2022 at Spectra CE EU, Slovak University of Technology in Bratislava. They took place in hybrid form (physical presence of some participants and online presence of the rest of the participants) and in online form. The trainings focused on the use of GIS desktop applications and in particular on the use of TP LAB web application developed within the project activities. The trilingual spatial data and information platform supported by the Interreg V-A Slovak-Hungarian Cooperation Program was a success, the participants after the core inputs from the trainers were discussing application’s wider use and other opportunities.
2021.12.16.
9. decembra 2021 boli partnermi projektu prezentované výsledky projektu TP LAB na jeho záverečnej konferencii. Inštitút priestorového plánovania (IPP) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), ako aj West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center v rámci projektu podporeného z Programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg V-A vytvorili trojjazyčnú platformu priestorových údajov a informácií pre širšiu oblasť Szigetközu (Malého Žitného ostrova) a Žitného ostrova (Csallóköz) a založili dve živé laboratóriá (Living Labs), ktoré ako lokálne centrá podpory začali pôsobiť v Győri a Bratislave.
2021.12.06.
Laboratórium územného plánovania TP LAB usporiada záverečnú tlačovú konferenciu online 9. decembra 2021. o 10.00 hod. Pozvaní rečníci budú prezentovať výsledky projektu v 15-20 minútových prezentáciách o dokončenej platforme digitálnych služieb a spustení živých laboratórií (Living Labs) v Győri a Bratislave na vývoj a testovanie služieb a uspokojovanie potrieb používateľov. Verejné podujatie končí o 12.20 hod.
2021.12.03.
Lechner Knowledge Centre Nonprofit Ltd. ako hlavný partner projektu pozýva projektových partnerov Inštitút priestorového plánovania, West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Centrum excelentnosti SPECTRA EU a všetky strany, ktoré sa zaujímajú o regionálny a územný rozvoj miest, ako aj rozvoj digitálnych služieb, aby sa zúčastnili Záverečnej konferencie a tlačovej konferencie projektu "TP LAB - Laboratórium územného plánovania" ID: SKHU/1902/4.1/079 - projekt realizovaný v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko.
2021.09.07.
V rámci projektu TP LAB uskutočnilo prvé zasadnutie jeho poradného výboru v Znalostnom centre spoločnosti Lechner. Digitálne znalosti by mali slúžiť aj na rozvoj obytného prostredia a udržateľného využívania pôdy; poradný zbor podporuje prácu Laboratória územného plánovania aj v tejto oblasti, konštatovali účastníci prvého zasadnutia poradného výboru projektu TP LAB. Stretnutie sa konalo 31. augusta v znalostnom centre spoločnosti Lechner, účastníci sa dohodli na budúcich úlohách a podelili sa o svoje myšlienky a nápady o ďalších nových, inovatívnych príležitostiach.
2021.08.04.
In order to present the project to a wider range of experts as well as potential end users, a meeting of key actors on the Slovak side took place at the end of March. Due to the ongoing pandemic and the associated limitations, this meeting took place online via teleconference. The event was attended by representatives from the Ministry (for the area of spatial planning), the regional self-government of the area, the academic sector, as well as experts in the field of spatial planning and GIS from the private sector.
2021.02.19.
Dňa 28. januára usporiadali partneri projektu TP LAB tlačovú konferenciu a úvodné stretnutie.
2021.01.26.

28. januára organizuje TP LAB tlačovú konferenciu a úvodné stretnutie