2021.09.07.

Digitálne znalosti o životnom prostredí a trvalo udržateľnom využívaní pôdy

V rámci projektu TP LAB uskutočnilo prvé zasadnutie jeho poradného výboru v Znalostnom centre spoločnosti Lechner.

Digitálne znalosti by mali slúžiť aj na rozvoj obytného prostredia a udržateľného využívania pôdy; poradný zbor podporuje prácu Laboratória územného plánovania aj v tejto oblasti, konštatovali účastníci prvého zasadnutia poradného výboru projektu TP LAB. Stretnutie sa konalo 31. augusta v znalostnom centre spoločnosti Lechner, účastníci sa dohodli na budúcich úlohách a podelili sa o svoje myšlienky a nápady o ďalších nových, inovatívnych príležitostiach.

31. augusta 2021 sa v laboratóriu znalostí spoločnosti Lechner uskutočnilo prvé zasadnutie poradného výboru projektu TP LAB - Laboratórium územného plánovania, ktoré funguje s podporou programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Projekt TP LAB, spustený v októbri 2020, pripravuje platformu dátových a informačných služieb GIS pre širšiu oblasť Szigetköz (Malý Žitný ostrov) a Žitný ostrov (Csallóköz) v spolupráci Inštitútu priestorového plánovania (IPP) a Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave (STU), West-Pannon Nonprofit Ltd. koordináciu má Lechner Knowledge Center ako vedúci partner. Cieľom je zlepšiť komunikáciu a dostupnosť informácií online a koordináciu územného plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré sú navzájom úzko prepojené, ale sú rozdelené hranicou.

1_HU

Po januárovom online úvodnom stretnutí a stretnutí miestnych partnerov v Győri, Géza Juhász, vedúci oddelenia plánovacích a priestorových dátových služieb znalostného centra Lechner, privítal zástupcov partnerov a stručne predstavil Znalostné centrum. Potom Mariann Majorné Vén, projektová manažérka projektu TP LAB, predstavila program stretnutia, ako aj funkciu, úlohy a úlohu poradného zboru pri zabezpečovaní aktivít  namerovaných na to, aby digitálne znalosti pomáhali vytvárať obytné prostredie a zabezpečiť udržateľné využívanie krajiny v rámci TP LAB. Ďalšou témou odborného stretnutia bol harmonogram projektu, stanovenie termínov aktivít. Po zvyšok dopoludnia prednášajúci diskutovali o zriadení centra údajov a služieb GIS a miestnej servisnej kancelárie Living Lab a okrem iného o užívateľsky príjemnom používaní aplikácie informačných služieb.

2_HU

Prvú polovicu dňa uzavrel brainstorming, kde sa účastníci podelili o svoje myšlienky a nápady o ďalších nových, inovatívnych príležitostiach a možných oblastiach budúcej spolupráce. Väčšina myšlienok bola o tom, ako môže dnešná digitálna gramotnosť podporovať základné a zastrešujúce ciele, ako je prispôsobenie sa zmene klímy, alebo využívanie zelených a hnedých parkov, znižovať obmedzenia administratívnych hraníc pre územný rozvoj, a podporovať cezhraničnú spoluprácu. Po obede účastníci diskutovali o ďalších udalostiach a stretnutiach, ktoré ich sú v projekte plánované. Okrem školení budú nadchádzajúce akcie TP LAB hostiť partneri v Bratislave. Nasledujúce zasadnutie poradného výboru a záverečná konferencia sa budú konať v zime na STU v Bratislave, kde bude tiež príležitosť navštíviť miestne Living Lab.

3_HU