O nás
Krátke zhrnutie projektu

Vytvorenie laboratória pre priestorové plánovanie (TP LAB) bude realizované spoluprácou dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií pôsobiacich v oblasti územného plánovania a poskytovania informácií o území (GIS). Riešeným územím sú Bratislavský a Trnavský kraj (SK) a župa Győr-Moson-Sopron (HU). Tieto regióny zaznamenali v poslednom období výrazný hospodársky rast ale aj intenzívny suburbanizačný proces (aglomerácie Bratislava, Győr), vrátane cezhraničnej suburbanizácie. Toto územie je zároveň bohaté na množstvo prírodných, kultúrnych a krajinných hodnôt. Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku sú významnými územiami z hľadiska ochrany prírody a ekoturistiky. Problémom je tiež mnoho problémov súvisiacich s vodným hospodárstvom.

Čítaj viac

Novinky
Naše aktuálne novinky
2021.02.19.
Dňa 28. januára usporiadali partneri projektu TP LAB tlačovú konferenciu a úvodné stretnutie.
2021.01.26.

28. januára organizuje TP LAB tlačovú konferenciu a úvodné stretnutie

Partneri
Partneri projektu