O nás
Krátke zhrnutie projektu

Vytvorenie laboratória pre priestorové plánovanie (TP LAB) bude realizované spoluprácou dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií pôsobiacich v oblasti územného plánovania a poskytovania informácií o území (GIS). Riešeným územím sú Bratislavský a Trnavský kraj (SK) a župa Győr-Moson-Sopron (HU). Tieto regióny zaznamenali v poslednom období výrazný hospodársky rast ale aj intenzívny suburbanizačný proces (aglomerácie Bratislava, Győr), vrátane cezhraničnej suburbanizácie. Toto územie je zároveň bohaté na množstvo prírodných, kultúrnych a krajinných hodnôt. Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku sú významnými územiami z hľadiska ochrany prírody a ekoturistiky. Problémom je tiež mnoho problémov súvisiacich s vodným hospodárstvom.

Čítaj viac

Novinky
Naše aktuálne novinky
2022.02.07.
Within the TPLAB project (Interreg SKHU/1902/4.1/079), which ends on 31 January 2022, a set of training sessions was organized during the winter semester of academic year 2021/…
2021.12.16.
9. decembra 2021 boli partnermi projektu prezentované výsledky projektu TP LAB na jeho záverečnej konferencii. Inštitút priestorového plánovania (IPP) a Slovenská technická…
2021.12.06.
Laboratórium územného plánovania TP LAB usporiada záverečnú tlačovú konferenciu online 9. decembra 2021. o 10.00 hod. Pozvaní rečníci budú prezentovať výsledky projektu v 15-20…
2021.12.03.
Lechner Knowledge Centre Nonprofit Ltd. ako hlavný partner projektu pozýva projektových partnerov Inštitút priestorového plánovania, West-Pannon Regional and Economic Development…
Partneri
Partneri projektu