2021.12.03.

Pozvánka na Záverečnú a tlačovú konferenciu projektu TP LAB

Lechner Knowledge Centre Nonprofit Ltd. ako hlavný partner projektu pozýva projektových partnerov Inštitút priestorového plánovania, West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Centrum excelentnosti SPECTRA EU a všetky strany, ktoré sa zaujímajú o regionálny a územný rozvoj miest, ako aj rozvoj digitálnych služieb, aby sa zúčastnili Záverečnej konferencie a tlačovej konferencie projektu "TP LAB - Laboratórium územného plánovania" ID: SKHU/1902/4.1/079 - projekt realizovaný v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko.

Dátum a čas:                          9. december  2021 o 10.00 hod.
Forma podujatia:      online (digitálna udalosť)

odkaz na online udalosť:
https://zoom.us/j/95331114773?pwd=ZHgwM3kvNkd5VXpZbjFCNldLWC9Ydz09

Prosím, nižšie nájdete plánovaný program podujatia.

Podujatie bude realizované v 2 jazykoch (slovenčina a maďarčina), pričom bude zabezpečené simultánne tlmočenie.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami,
S pozdravom
Maroš Finka, Ľubomír Macák a Mariann Major Vén,
v mene tímu TP LAB

Program

Záverečnej online konferencie projektu TPLAB

9. decembra 2021

9.40                      Pripojenie k udalosti

10.00                    Privítanie
                              Maroš Finka
                              riaditeľ Centra Excelencie EU SPECTRA, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
                              Zoltán Németh
                              Predseda samosprávneho kraja Győr-Moson-Šopron, člen monitorovacieho výboru
                              Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko

10.20                    Tlačová konferencia

10.20                    Rozvojové ciele pre pohraničný región v období rokov 2021 –2027
                              Ildikó Tuba, programová manažérka, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
                              republika-Maďarsko (Interreg SK-HU)

10.30                    GIS služby v územnoplánovacej praxi na Slovensku
                              Filip Polonský, GIS špecialista, Inštitút priestorového plánovania (Bratislava)

10.45                    Digitálne mestské služby vo vedomostnom centre Lechner
                              Géza Juhász, vedúci oddelenia, projektový manažér Lechner Nonprofit Kft.

11.00                     Prezentácia projektu TPLAB
                               Mariann Major Vén, projektová manažérka, Lechner Nonprofit Kft.

11.15                     Územná webová služba v rámci projektu TPLAB
                               Móricz Dénes, GIS špecialista, Lechner Nonprofit Kft.

11.30                     Living Lab – dostupnosť územných údajov a budovanie kapacít ako životne
                              dôležitých nástrojov regionálneho rozvoja

                               Tibor Polgár, riaditeľ spoločnosti West-Pannon Nonprofit Ltd.

11.50                     "Living Labs" – online študijná návšteva v „Living lab“ v Bratislave
                              Vladimír Ondrejička, výkonný riaditeľ Centra Excelencie EU SPECTRA, Slovenskej
                              technickej univerzity v Bratislave
                              Milan Husár, riaditeľ Living Lab Centra Excelencie EU, Slovenskej technickej univerzity
                              v Bratislave

12.20                     Koniec tlačovej  konferencie

                                Obedňajšia prestávka

13.30 – 14.30      Stretnutie partnerov

13.30                     Komunikácia a šírenie výsledkov projektu TPLAB
                               Mariann Major Vén, projektová manažérka, Lechner Nonprofit Kft.

13.50                     Aktivita č. 5/6 Budovanie kapacít v „Living labs“
                               Maroš Finka, riaditeľ Centra Excelencie SPECTRA EU
                               Péter Halinka,
riaditeľ Westpannon NLtd.

14.10                     Finálne úlohy, ktoré sa majú vykonať v poslednom období
                               Mariann Major Vén, projektová manažérka, Lechner Nonprofit Kft.

14.30                     Záverečné zhrnutie, komentáre

Pripevnenie Veľkosť
TPLAB leták 63.78 MB