2021.12.06.

Tlačová správa

Laboratórium územného plánovania TP LAB usporiada záverečnú tlačovú konferenciu online 9. decembra 2021. o 10.00 hod. Pozvaní rečníci budú prezentovať výsledky projektu v 15-20 minútových prezentáciách o dokončenej platforme digitálnych služieb a spustení živých laboratórií (Living Labs) v Győri a Bratislave na vývoj a testovanie služieb a uspokojovanie potrieb používateľov. Verejné podujatie končí o 12.20 hod.

Projekt TPLAB predstavuje platformu priestorových údajov a informačných služieb vytvorenú v rámci Living Labs v Győri a Bratislave. Cieľom je zlepšiť komunikáciu, dostupnosť informácií online, koordináciu územného plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré spolu úzko súvisia, ale sú rozdelené hranicou.

Kooperačnými partnermi sú Lechner Knowledge Center a West-Pannon Nonprofit Ltd. na maďarskej strane a Inštitút priestorového plánovania, Slovenská technická univerzita v Bratislave na slovenskej strane.

Na oboch stranách hranice nachádzame oblasti bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné hodnoty a čelíme podobným výzvam. Niektoré problémy súvisia s hospodárením s vodou a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné so suburbanizáciou, aglomeráciou a kvalitou mestského prostredia.

V záujme harmonického rozvoja územia je výhodné koordinovať určenie cieľových území rozvoja na oboch stranách hranice. Za týmto účelom bol v októbri 2020 spustený projekt TP LAB (Laboratórium územného plánovania) v spolupráci dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií s odbornosťou v oblasti územného plánovania a informačných služieb. Projekt je podporený z Programu slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A /www.skhu.eu/.

Oblasť záujmu v končiacom sa 16-mesačnom projekte zahŕňa Bratislavský a Trnavský kraj na slovenskej strane a župu Győr-Moson-Sopron na maďarskej strane.

Očakáva sa, že projekt uľahčí rozhodovanie na základe dát a charakteristík lokalít a pomocou školení zameraných na budovanie kapacít môžu tento nástroj využívať aj odborníci a študenti vysokých škôl pri plánovaní a výskumnej práci. Dostupnosť informácií online pomáha územnej koordinácii a objektívne rozhodnutia prispievajú k vyváženejšej priestorovej štruktúre a lepšej harmónii medzi cennými prírodnými oblasťami a mestskou krajinou.

Organizátori pozývajú na podujatie novinárov a širokú verejnosť. Ak sa chcete zaregistrovať v maďarskom jazyku, kontaktujte, prosím, zástupkyňu kancelárie v Győri Viktoriu Illés na mailto:viktoria.illes@westpannon.hu alebo telefonicky +36-30-746-7780. V slovenskom jazyku kontaktujte organizátora podujatia Ľubomíra Macáka na ipp@ipp-oz.sk, alebo telefonicky +421905277485.

 

Pre viac informácií navštívte webovú alebo facebookovú stránku TP LAB.