2021.12.16.

Harmonická spolupráca v územnom rozvoji, na budúcnosť orientované výsledky prostredníctvom digitalizácie.

9. decembra 2021 boli partnermi projektu prezentované výsledky projektu TP LAB na jeho záverečnej konferencii. Inštitút priestorového plánovania (IPP) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), ako aj West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center v rámci projektu podporeného z Programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg V-A vytvorili trojjazyčnú platformu priestorových údajov a informácií pre širšiu oblasť Szigetközu (Malého Žitného ostrova) a Žitného ostrova (Csallóköz) a založili dve živé laboratóriá (Living Labs), ktoré ako lokálne centrá podpory začali pôsobiť v Győri a Bratislave.

Dňa 9. decembra 2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu TP LAB (Territorial Planning Laboratory – Laboratórium územného plánovania), ktorý sa začal v októbri 2020 v spolupráci dvoch maďarských a slovenských inštitúcií zaoberajúcich sa priestorovým plánovaním a informačnými službami.

V rámci projektu podporeného z Programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg V-A bola vytvorená dátová a informačná platforma GIS v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Jej prevádzku podporujú aj živé laboratóriá ako lokálne centrá podpory v Győri a Bratislave.

1

 

Z dôvodu pandémie sa na záverečnom podujatí podieľali partneri projektu: Inštitút priestorového plánovania (IPP) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), ako aj neziskové organizácie West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center v online priestore. Prvá časť podujatia bola verejná a zároveň plnila funkciu tlačovej konferencie. Konferenciu otvoril a privítal prítomných Ľubomír Macák, ktorý bol zároveň moderátorom podujatia za slovenských hostiteľov.

Z dlhodobého hľadiska môžeme dosiahnuť zmysluplnejší rozvoj, ak sa namiesto problémov zameriame na príležitosti a pokúsime sa využiť regionálny kapitál, zdôraznil vo svojom pozdrave Maroš Finka, riaditeľ SPECTRA Centre of Excellence EU pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, a taktiež uviedol, že miestne lokálne centrá podpory zriadené v rámci projektu TP LAB je potrebné vnímať nielen ako výsledok projektu, ale aj ako udržateľný nástroj územnej súdržnosti, ku ktorým sa môžu priraďovať aj ďalšie aktivity.

Pre interoperabilitu hraníc sú dôležitým faktorom podobné legislatívne, rozhodovacie a administratívne mechanizmy na oboch stranách. Je nevyhnutné, aby sa údaje dali porovnávať, alebo, keďže príroda nepozná legislatívne hranice, aby sme na hodnotenie stavu životného prostredia použili rovnaké metodiky, povedal Zoltán Németh, predseda Zastupiteľstva župy Győr-Moson-Sopron, poslanec za Monitorovací výbor slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg vo svojom prejave.

Interreg, ktorý bol spustený ako komunitná iniciatíva v roku 1990, sa za pár rokov stal kľúčovým nástrojom pre spoluprácu krajín EÚ. Maďarsko-slovenská hranica je druhou najdlhšou hranicou v Európskej únii. Pohraničné oblasti tu zaberajú viac ako 61 000 km2, čo je približne rozloha Lotyšska. Počet obyvateľov 8,85 milióna je podobný ako v Rakúsku. Tento prihraničný región prešiel v posledných desaťročiach dynamickým procesom otvárania sa, v dôsledku čoho sa výrazne zlepšili sociálne a ekonomické vzťahy, uviedla v prvej prezentácii tlačovej konferencie Ildikó Tuba, programová manažérka slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg. Upozornila tiež na skutočnosť, že program spolupráce na ďalšie programové obdobie 2021 – 2027 je momentálne v štádiu verejných konzultácií a do konca decembra si ho možno pozrieť na webovej stránke Interreg.

Filip Polonský, expert na GIS z Inštitútu priestorového plánovania (IPP) v Bratislave, uviedol príklady GIS služieb využívaných v územnom plánovaní na Slovensku, ako sú plány rozvoja miest, parkovacie aplikácie, systémy pre prístup k nemocniciam, či lokálne delenie kriminality.

3

 

Géza Juhász, vedúci Všeobecného oddelenia plánovania a služieb priestorových údajov v Lechner Knowledge Center, profesionálny projektový manažér TP LAB, predstavil najrelevantnejšie IT aplikácie vo vzťahu k rôznym aplikáciám a projektom Knowledge Centra. Projekt TP LAB a jeho výsledky predstavila Mariann Major Vén, projektová manažérka a vedúca pracovníčka priestorového plánovania. Uviedla, že do práce sa vložilo veľké úsilie, aby nevznikli zrkadlové projekty na oboch stranách hranice, ale aby sa vytvorila nová spoločná služba. Spolupráca medzi partnermi bola vďaka dobrej príprave veľmi harmonická. Projekt dosiahol významné výsledky v udržateľnom využívaní prírodných zdrojov, podpore harmonického územného rozvoja, vytváraní mestského prostredia vhodného na život a koordináciu cieľových oblastí rozvoja.

4

 

Aplikácia je odporúčaná TP LAB konzorciom pre nositeľov rozhodnutí, predstaviteľov samospráv, vysokoškolských pedagógov a študentov zaoberajúcim sa priestorovým a územným plánovaním a GIS, mimovládne organizácie zaoberajúce sa ochranou environmentálnych hodnôt, investorov hľadajúcich rozvojové územie a priestorových plánovačov  a špecialistov územného plánovania a pre podporu pri rozhodovaní.

6

 

GIS infraštruktúru projektu TP LAB vyvinulo Lechner Knowledge Center a indikátory a dáta sú udržiavané v spolupráci s Inštitútom priestorového plánovania (IPP) v Bratislave, uviedol vo svojej prezentácii Dénes Móricz, odborník na GIS z Lechner Knowledge Center. Vytvoril sa veľmi užitočný a veľkolepý systém, ktorý bude prezentovaný dvoma miestnymi lokálnymi centrami podpory s názvom Living Lab – povedal Tibor Polgár, riaditeľ spoločnosti West-Pannon Nonprofit Ltd. Hlavnou funkciou „živého laboratória“ v Győri je poskytovať rady a informácie. Obe laboratóriá sú v kontakte, navzájom sa podporujú pri hľadaní partnerov a riešení problémov a ich služby môže využívať ktokoľvek. Hlavnou funkciou Living Lab v Bratislave je vzdelávanie a zdieľanie vedomostí. Living lab v Bratislave predstavil Milan Husár, riaditeľ TP Living Lab, CCIBIS Platform, SPECTRA Centre of Excellenc EU.

Kontaktné informácie a výsledky projektu sú k dispozícii na  TP LAB’s trilingual website.