2021.01.26.

Regionálne dátové a informačné služby s maďarsko-slovenskou spoluprácou

28. januára organizuje TP LAB tlačovú konferenciu a úvodné stretnutie

V rámci projektu TP LAB bude v spolupráci s Inštitútom priestorového plánovania (IPP) a Slovenskou technickou univerzitou - SPECTRA Centrom excellentosti EU, West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center z Maďarska zriadené dátové a servisné stredisko GIS pre širšie okolie Szigetközu (Malý Žitný ostrov) a Žitného ostrova (Csallóköz. Cieľom je zlepšiť komunikáciu a dostupnosť informácií online a koordináciu priestorového plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré navzájom úzko súvisia, ale delí ich hranica.

V Bratislavskom a Győrskom regióne možno v posledných desaťročiach pozorovať mimoriadne zaujímavý jav: hospodársky rozvoj a rozvoj mestských aglomerácií prekračuje štátne hranice. Prírodné prostredie je menej ovplyvnené tým, či sa nachádza na jednej, alebo druhej strane hranice. Susediaci Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody, aj eko-turistiky. Obe strany pohraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo.

Avšak nielen hodnoty, ale aj problémy sú podobné. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a  kvalitou mestského prostredia.

V záujme harmonického územného rozvoja je výhodné koordinovať smerovanie rozvoja na oboch stranách hranice. Za týmto účelom sa v októbri 2020 začal projekt TP LAB (Laboratórium územného plánovania) v spolupráci dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií s odbornými znalosťami v oblasti územného plánovania a informačných služieb. Projekt je podporený z programu slovensko-maďarskej spolupráce INERREG V.a.

Riešeným územím 16-mesačného projektu sú župy Bratislava a Trnava na slovenskej strane a župa Győr-Moson-Sopron na maďarskej strane.

V rámci projektu bude zriadené centrum dátových a informačných služieb GIS s cieľom umožniť lepšiu komunikáciu medzi miestnymi aktérmi, prístup k informáciám online a územnú koordináciu. To všetko prispieva k vyváženejšej priestorovej štruktúre a väčšej súdržnosti medzi hodnotnými prírodnými oblasťami a urbanizovanou krajinou.

Hlavné ciele sú:

• poskytovanie podpory pre viacúrovňové územné plánovanie, územné rozhodovanie, monitorovanie územných zmien a podpora sektorových investícií a rozvoja nehnuteľností pomocou webovej služby (GIS Data and Service Center),

• definícia databázy a webovej služby so spoločným hodnotením potrieb,

• zriadenie Living Labs (živých laboratírií) pre testovanie, monitorovanie a hodnotenie webovej služby pre ďalší vývoj a pomoc užívateľom pri používaní webovej služby; a

• informovanie, školenie a zlepšovanie zručností pracovníkov miestnych orgánov, investorov, územných plánovačov, študentov vysokých škôl a mimovládnych organizácií.

TP LAB uskutoční online úvodné stretnutie pre partnerov 28. januára 2021 o 13.00 h v Obradnej sieni győrskej radnice. Podujatiu bude predchádzať verejná tlačová konferencia v dopoludňajších hodinách, na ktorej experti zúčastnených inštitúcií predstavia prvky projektu, ako aj doterajšie skúsenosti a výsledky slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce formou 15 - 20 minútových prezentácií.

Na podujatí sa môže zúčastniť tlač a verejnosť. Prihlásiť sa môžete u organizátora podujatia Illés Viktórie na e-mailovej adrese viktoria.illes@westpannon.hu a na mobilnom telefóne +36 30 746 7780.

https://us02web.zoom.us/j/82579153815?pwd=Q0o0UzBuK1dZUEFnZkk3emdLK24zQT09

Meeting ID: 825 7915 3815
Passcode: 369115

Viac informácií je dostupných na TP LAB webovskej stránke a  facebooku.

Kick-off meeting program:

Opening conference of TP-LAB project

28th of January, 2021

8.45 am     Getting Started

9.00 am     Welcome - Zoltán Németh, President of Self-Government of Győr-Moson-Sopron County

9.05           Press conference

9.05           Development challenges in the border area Hungary-Slovakia from county perspective, supervision of the county level spatial development plan - Zoltán Németh, president of Self-Government of Győr-Moson-Sopron County

9.25           Programming and planning frameworks for regional and urban development in Hungary – Csilla Horváth, head of department, Ministry of Finance

9.45           Results of Slovakian - Hungarian cooperation in spatial planning – Anikó Devecseri, head of department, Lechner NKft.

10.00         Experiences with the creation of cross-border geographic systems and their application within the TP LAB project Július Hanus, team leader / vice-president of                  Institute of Spatial Planning, Slovakia

10.20         Coffee break

10.35         Spatial development tasks and challenges from a settlement perspective Adrienn Pappné Kett, Győrladamér mayor /former county chief architect

10.50         Protected areas, nature values in the vicinity of the Slovakian-Hungarian border in Győr-Moson- Sopron County Attila Fersch deputy director, Fertő-Hanság National Park

11.05         The Carpathian Countries Integrated Biodiversity Information System – CCIBIS, bottom-up data collection approach, Maroš Finka/Vladimír Ondrejička,                   director/project manager of SPECTRA Centre of Excellence of EU, Slovak University of Technology in Bratislava

11.25         Digital services at the Lechner Knowledge Centre, data and information web services within the framework of the TPLAB project – Géza Juhász, head of                   department, Lechner NKft.

11.45         Presentation of TP LAB project Mariann Major Vén, project manager Lechner NKft.

 

12.00        End of the Press conference - Lunch break

13.20        Getting Started

13.00        Welcome - Géza Juhász, LB, Lechner NKft.

13.10        Short presentation of partners - Ľubomír Macák, B1, IPP; Tibor Polgár, B2, WP; Maroš Finka, B3, STU

13.40        Presentation and discussion of project objectives and work programme (25-30 min/Act)

                 Act3 Needs Assessment - Ľubomír Macák-Tibor Polgár, B1, IPP – B2, WP

                 Act4 GIS data & service Centre - Dénes Móricz-Filip Polonský, LB, LTK – B1, IPP

                 Act5 Living Lab - Tibor Polgár-Vladimír Ondrejička, B2, WP – B3, STU

                 Act6 Capacity Building - Tibor Polgár-Vladimír Ondrejička, B2, WP – B3, STU

15.30 pm Coffee break

15.40        Programme Manual, rules of implementation - Mariann Major Vén, LB, Lechner NKft.

                  Act1-2, management, communication

16.20        End of the kick-off meeting

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.