LivingLab - Laboratóny manuál

Projekt TP LAB je realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej územnej spolupráce Slovensko-Maďarsko. Vedúcimi partnermi projektu sú Lechner Knowledge Center Nonprofit Kft., Partnermi projektu sú Slovenský inštitút priestorového plánovania, Nyugat-Pannon Regionálny a ekonomický rozvoj Verejnoprospešná nezisková organizácia Kft. A Centrum excelentnosti SPECTRA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. TP LAB prispieva k implementácii operačného programu poskytovaním služieb, ktoré môžu posilniť a uľahčiť územné plánovanie, rozhodovanie a spoluprácu obcí, miestnych orgánov a investorov v cieľovej oblasti, čím sa zabezpečí harmonický rozvoj a vytvorenie vyváženej územnej štruktúry. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný cezhraničný portál digitálnych dátových a informačných služieb na podporu koordinácie regionálneho rozvoja a naplánovať a modelovať organizačné a inštitucionálne opatrenia pre jeho ďalší rozvoj. Zainteresovaní používatelia sú školení, aby vyskúšali, vyskúšali a používali funkcie portálu TPLab v Bratislave a Győri na takzvaných miestach LivingLab, tj. v miestnych servisných centrách, alebo vo forme online návodov, ktoré používateľov krok za krokom prevedú funkcie. Miestne centrá fungujú ako živé laboratóriá s vyškoleným personálom, ktorí pomáhajú používateľom používať a testovať webovú službu priestorových informácií. Odborníci na regionálny a miestny rozvoj, osoby s rozhodovacími právomocami a študenti vysokých škôl môžu túto službu využívať na získavanie skúseností a znalostí, na ďalšie využitie a prispievanie k ďalšiemu rozvoju zavedeného systému. Príručka predstavuje prevádzkové a prevádzkové podmienky a možnosti miestneho laboratória (servisného centra) a v prílohe I obsahuje aj používateľskú príručku webovej služby TP LAB ako službu GIS projektu.

Pripevnenie Veľkosť
LivingLab - Laboratóny manuál 3.67 MB