Webová služba TPLAB - Užívateľská príručka

Jedným z hlavných cieľov projektu TPLAB (Laboratórium pre priestorové plánovanie) je vytvorenie spoločnej informačnej platformy s využitím najaktuálnejších zozbieraných údajov pre riešené územie projektu, ktoré pozostáva z troch regiónov (župa Győr-MosonSopron, Bratislavský kraj a Trnavský kraj). Vytvorená databáza priestorových údajov a ďalšie mapové informácie sú dostupné na verejnej platforme určenej pre zainteresované profesijné organizácie, univerzity, osoby s rozhodovacou právomocou, mimovládne organizácie, ako aj ďalších aktérov. Aplikácia je užitočná v prvom rade pri plánovaní a rozhodovaní, pretože poskytuje najaktuálnejšie informácie o sociálnych, ekonomických a environmentálnych procesoch a ich priestorových súvislostiach. V druhom rade pre akademickú obec (študenti a vedeckí pracovníci) môže byť zaujímavé využitie analytických, dopytovacích a ďalších informačných platforiem webovej služby.

http://tplab.lechnerkozpont.hu/sk/web-service