2021.12.13.

Harmonikus együttműködés, előremutató eredmények a digitalizáció segítségével

A TPLAB projekt eredményeit december 9-én zárókonferencia keretében mutatták be a résztvevő partnerek: a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) és Műszaki Egyetem (STU), valamint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a Lechner Tudásközpont. Az Interreg V-A Szlovák-Magyar Együttműködési Program által támogatott projekt keretében három nyelvű területi adat- és információszolgáltató platform készült Szigetköz és Csallóköz tágabb térsége számára, ezenkívül két Living Lab helyi szolgáltató iroda kezdte meg működését Győrben és Pozsonyban. 

2021. december 9-én tartotta meg zárókonferenciáját a TPLAB, vagyis Territorial Planning Laboratory, magyarul Területi Tervezési Laboratórium projekt, amely 2020 októberében indult el két-két magyar és szlovák, területi tervezéssel és információ szolgáltatással foglalkozó intézmény együttműködésével. Az Interreg V-A Szlovák-Magyar Együttműködési Program által támogatott projekt keretében térinformatikai adat- és információszolgáltató platform készült magyar, szlovák és angol nyelven, ennek működését Győrben és Pozsonyban egy-egy helyi szolgáltató iroda is segíti.

1

 

A projektben résztvevő partnerek: a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) és Műszaki Egyetem (STU), valamint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a Lechner Tudásközpont a pandémia miatt – az előzetes tervektől eltérően – kizárólag online formában tartották meg záró rendezvényüket, amelynek első része nyilvános volt és egyben sajtótájékoztatóként is szolgált. A konferencia nyitányaként Ľubomír Macák üdvözölte a résztvevőket, aki a rendezvény moderátori feladatait is ellátta a szlovák házigazdák képviseletében.

Hosszútávon komolyabb fejlődést érhetünk el, ha a problémák helyett a lehetőségekre koncentrálunk, a területi tőkét próbáljuk kihasználni – hangsúlyozta köszöntőjében Maroš Finka. A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem SPECTRA EU Kiválósági Központjának igazgatója arról is beszélt, hogy a TP LAB keretében létrejött helyi szolgáltató irodákat érdemes lenne nemcsak a projekt eredményeiként felfogni, hanem egyben a területi kohéziót támogató fenntartható eszközökként is, amelyekhez a későbbiekben további aktivitásokat lehet hozzákapcsolni.

A határok átjárhatóságának az is fontos tényezője lenne, hogy a két oldalon hasonló jogszabályi, döntéshozatali és hivatali mechanizmusok legyenek. Alapvető szempont, hogy az adatokat össze lehessen vetni, vagy – mivel a természet nem ismeri a határokat – hogy a környezeti állapot értékeléséhez azonos módszertanokat használjunk – emelte ki a magyar részről elmondott köszöntőjében Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, a Szlovák–Magyar Interreg Program Monitoring Bizottságának tagja.

Az 1990-ben közösségi kezdeményezésként elindult Interreg néhány év alatt az EU kulcsfontosságú eszközévé vált. A magyar-szlovák határszakasz az Európai Unióban a második leghosszabb határvonal. Az itteni határ menti területek több mint 61 ezer km2-et jelentenek, ami körülbelül megegyezik Lettország nagyságával. Az itt élő 8,85 millió fős lakosság pedig Ausztria népességéhez hasonló nagyságrendű. Az elmúlt évtizedekben ez a határszakasz dinamikus nyitási folyamaton ment keresztül, amelynek eredményeként a társadalmi és gazdasági kapcsolatok jelentősen javultak – mondta el Tuba Ildikó, a Szlovák–Magyar Interreg Program programmenedzsere a sajtótájékoztató első előadásában. A programvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő – 2021–2027-es – programidőszak együttműködési programja társadalmi egyeztetés alatt van, az Interreg honlapján december végéig véleményezhető.

Filip Polonský, a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) GIS szakértője prezentációjában a területi tervezés terén Szlovákiában használt GIS szolgáltatásokra mutatott be példákat, így például városfejlesztési terveket, parkolási alkalmazásokat, a kórházak elérhetőségét vagy a bűncselekmények helyi eloszlását feldolgozó rendszereket.

3

 

Juhász Géza, a Lechner Tudásközpont Tervezési és Téradat Szolgáltatási Főosztályának vezetője, a TP LAB szakmai projektmenedzsere a Tudásközpont által működtetett több tucat informatikai alkalmazásból ismertette a téma szempontjából legfontosabbakat. A TP LAB projektet és annak eredményeit Majorné Vén Mariann projektmenedzser, vezető térségi tervező mutatta be. Amint elmondta, a munka során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ne tükörprojektek jöjjenek létre a határ két oldalán, hanem egy új, közös szolgáltatást hozzanak létre. A partnerek együttműködése igen harmonikus volt, a jó előkészítésnek is köszönhetően. A projekt komoly eredményeket mutat fel a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása, a harmonikus területi fejlődés elősegítése, az élhető települési környezet kialakítása és a fejlesztési célterületek összehangolása terén.

4

 

A létrejött alkalmazást a TPLAB partnerség ajánlja a döntéshozóknak, helyi önkormányzatok képviselőinek, területi tervezéssel és térinformatikával foglalkozó egyetemi oktatóknak és hallgatóknak, környezeti értékek védelmével foglalkozó civil szervezeteknek, telephelyet, fejlesztési célterületet kereső befektetőknek, valamint a területi tervezéssel és döntéselőkészítésel foglalkozó tervezőknek, szakembereknek.

6

 

A TP LAB projekt GIS infrastruktúrájának kialakítását a Lechner Tudásközpont végzi, az indikátorok kialakítása és az adatok karbantartása pedig a pozsonyi Térségi Tervezési Intézettel (IPP) együttműködve történik – mondta el Móricz Dénes, a Tudásközpont GIS szakértője a TP LAB keretében elkészült területi információ szolgáltató webes alkalmazást ismertető előadásában. Nagyon hasznos és látványos rendszer jött létre, azt, hogy az emberekhez el is jusson, a két Living Lab elnevezésű helyi szolgáltató iroda fogja elősegíteni – emelte ki Polgár Tibor, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. igazgatója. A győri „élő laboratórium” funkciója elsősorban a tanácsadás, az információk átadása. A két labor kapcsolatot tart egymással, támogatják egymást többek között a partnerkeresésben és a problémamegoldásban, a szolgáltatásaikat bárki igénybe veheti. A pozsonyi Living Lab-et, amelynek fő funkciója az oktatás, tudásmegosztás Milan Husár, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem SPECTRA EU Kiválóság Központjának irodavezetője mutatta be.

A projekt 2022. január 31-én zárul. A Living Lab-eket működtető partnerintézmények várják az érdeklődőket az alkalmazás tesztelésére és igény szerinti online vagy helyszíni használatára, amelyet szervezett tréningek is segítenek.

A kontakt információk és a projekt eredményei elérhetők a TP LAB három nyelvű honlapján.