2021.06.10.

Digitális szolgáltatások az élhető környezetért – TP LAB helyi partnertalálkozó Győrben

Együttműködés, műhelymunka, ötletcsere

 

Kiemelt fontosságú az adatszolgáltatás és a helyi felhasználók, valamint a szlovák és magyar oldal közötti összhang megteremtése – hangsúlyozták a résztvevők a TP LAB május 31-én megrendezett helyi szakmai találkozóján. A rendezvény fő célja az együttműködés megalapozása, egymás ötleteinek meghallgatása, valamint a korábban kiküldött igényfelmérő kérdőív válaszainak bemutatása, pontosítása, megvitatása volt.

A január végi kick-off meeting után május 31-én a TP LAB projekt résztvevői megtartották következő összejövetelüket. A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatánál a Nyugat-Pannon NKft. együttműködésével megrendezett helyi szakmai találkozóra a korábban elkészült partnerségi terv alapján kaptak meghívást a projekt elsődlegesen érdekelt helyi szereplői. Az eseményre a járványhelyzet miatt online csatlakozási lehetőséget is biztosítottak az érdeklődők számára. A fejlesztéssel érintett, tágabb Szigetköz térségből több stakeholder is részt vett a rendezvényen, így például a Fertő Hanság Nemzeti Park, a Szigetköz Natúrpark Egyesület és Győrladamér Község Önkormányzata.

meeting_

A találkozó helyszíne, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

A program első részében a projekt tevekénységeinek és céljainak megismerése mellett a jelenlévő és becsatlakozott szereplőknek lehetőségük nyílt egymás megismerésére. A második blokkban gondolatébresztőnek szánt, már létező területi adatbázisokat, információs rendszereket mutattak be, majd a helyi szükségleteket feltáró kérdőív eredményeit ismertették röviden. A harmadik, utolsó részben a műhelymegbeszélésre, ötletcserére helyezték a hangsúlyt, ahol mindenki elmondhatta a véleményét, meglátásait a készülő webes területi információs rendszerrel kapcsolatban. A résztvevők elsősorban az adatszolgáltatás és a helyi felhasználók, valamint a szlovák és magyar oldal közötti összhang megteremtésének fontosságát emelték ki, valamint felhívták a figyelmet az adathiányokra.

Majorné Vén Mariann előadása a TP LAB projektről

Majorné Vén Mariann előadása a TP LAB projektről

A találkozón többek között két fontos témakörről esett szó a TP LAB projektet illetően: a határmenti együttműködésről és a GIS adatszolgáltató központról (GDSC). Móricz Dénes ez utóbbiról tartott rövid prezentációt, amely során elmondta, hogy a GDSC egy olyan határon átnyúló, központi és integrált téradatbázis, digitális szolgáltatás lesz, amely nagyban képes támogatni térségi és településtervezési folyamatokat és a monitoringot. Kialakításához négy fő témakörön belül 30 indikátor lesz alkalmazva, a felhasználó számára adat vezérelt, egyszerűen kezelhető, vizuálisan könnyen értelmezhető platformot nyújt. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. képviselője Polgár Tibor előadásában kiemelte, hogy a projekt kulcsfontosságú eleme az együttműködés, hiszen egy sok szereplős, több területi szintet érintő, célorientált fejlesztésnek és közösségi projektnek az alapját kell, hogy képezze. Ezen felül fontos a közös fogalomrendszer, az adatok mérése hasonló módszer szerint, a téradatok alkalmazása és felhasználása azok frissessége, relevanciája.

PT

Polgár Tibor előadása a helyi együttműködés céljáról, folyamatáról, előnyéről, adatigényéről

Denes

Móricz Dénes előadása a tervezett területi adat- és információszolgáltató platformról

A találkozón a Lechner Tudásközpontot Majorné Vén Mariann TP LAB projektvezető, Papp Lajos osztályvezető, Schneller Krisztián vezető tervező, Nagy András vezető szakértő és Móricz Dénes GIS szakértő képviselte. Amint elmondták, a Lechner már felmérte, elkezdte adatbázisba rendezni a rendelkezésre álló adatokat, és ezt a szakmai összejövetel eredményei és a kérdőíves felmérés alapján pontosítani fogja. A következő hónapokban a Tudásközpont a webszolgáltatási platform kialakításán fog dolgozni a többi résztvevő vagy érdeklődő külső partnerrel együtt.

kep1kep2

Műhelymegbeszélés, ötletcsere a találkozón

A három részre osztott program alapvető célja az együttműködés megalapozása, egymás ötleteinek meghallgatása, valamint a korábban kiküldött igényfelmérő kérdőív válaszainak bemutatása, pontosítása, megvitatása volt. A kérdőíves felmérés eredményei, valamint a helyi partnertalálkozón megbeszélt felhasználói ötletek jó alapot szolgáltatnak a TP LAB projekt webes adat- és információszolgáltató alkalmazásának kialakításához. A cél, hogy a digitális formában nyújtható szolgáltatások minél felhasználóbarátabbak legyenek és elégítsék ki az adat- és információigényeket.

A TP LAB következő lépése egy összefoglaló elemzés a szlovák és magyar oldali igényfeltárás eredményei alapján, amely elérhető lesz a széleskörű partnerség számára. A közeljövőben felállítják a Living Lab helyi szolgáltató irodát, amelyben a projekt keretében biztosított eszközökkel személyesen lehet a fejlesztett rendszert tesztelni és visszajelzéseket adni. Online tananyag is készül, valamint képzéseket szerveznek az elkészült szolgáltatás megfelelő használatának elősegítéséhez.

A Territorial Planning Laboratory – vagyis TP LAB, magyarul Területi Tervezési Laboratórium – 2020 októberében két-két magyar és szlovák, területi tervezéssel és információ szolgáltatással foglalkozó intézmény együttműködésével indult el. Az Interreg V-A Szlovák-Magyar Együttműködési Program által támogatott projekt keretében térinformatikai adat- és információszolgáltató platformot fejlesztenek a Szigetköz és Csallóköz tágabb térsége számára. A TB LAB együttműködő partnerei a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) és Műszaki Egyetem (STU), valamint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a Lechner Tudásközpont.

A rendezvény előadásai elérhetők csatolmányként.

Melléklet - Az adatigényekkel kapcsolatos műhelymunka hozzászólásai:

Szigetköz Natúrpark Egyesület - Győr-Moson Sopron Megye Önkormányzat, Dr. Pető Péter alelnök

 • Infrastruktúra:
  • HU és SK oldali rendezési és közmű hálózati tervek, közlekedési forgalmi adatok szükséges lenne, közműfejlesztés hogy illeszkedik a meglévő hálózathoz
  • Vízi térképek mindkét oldalon nagyon hasznos lenne
  • Közműinfrastruktúra kihasználtságáról nincs elég információ
 • Turisztika:
  • kapacitások (pl.: szálláshely), jelenleg erről nincs elegendő adat
  • vendégforgalmi adatok szlovák térség oldalról
  • Társadalmi indikátorok: pl.: Szigetközi TDM fejlesztési program magyar oldalon, NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) adatok vannak, de szlovák adatok nincsenek. Nagy turisztikai fejlesztésekhez előzetes paramétereket jó lenne látni, a 2 oldalt összehangolni
  • Fogalmi megfeleltetés kulcsfontosságú (szlovák és magyar fogalmak összhangja, ezáltal ugyanazon tartalommal rendelkeznének), valamint a szereplők megfeleltetése mindkét oldalon.
  • Széchenyi István Egyetem, Győr: akár tananyagként is be lehetne vezetni az rendszer használatát, vagy valamilyen szinten megismertetni az egyetemistákkal
  • turisztikai adatok fontosak; EGTC-k (térségi és települési ETT-k) szerepe

Egyéb:

 • Adategyeztetés Szlovákiával – ez erősen szűri az „elképzelt” adatok körét.
 • A célterületen élő lakosságnak a korszerkezete, a képzettsége, az egészségügyi állapotról – egy jól vizualizált kép is jó lenne a határ mindkét oldalán.
 • Jó lenne látni az agglomerációs, vonzáskörzeti lakosság mozgását, Pozsony agglomerációs hatása a határ innenső oldalán is erősen érzékelhető, Szigetközi mozgás is fontos, az infrastruktúra leterheltsége, határ menti civil szervezetek megmutatása, Csallóköz gyorsforgalmi út hatásai, klímaváltozás szempontjából fontos tényezők megmutatása, védett területek, zöldterületek növekedése (változása) fontos lenne

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság – Szabó Csaba tájegységvezető

 • zöld területek, folyosók; mindenféle erre vonatkozó adat (Corine-felszínborítottság, védett területek, tájértékek)
 • tervezett nyomvonalas létesítmények, tervezett beruházások által érintett területek (rendezési tervekből)
 • Turizmus: forgalmi adatok, terhelési hatás miatt (pl.: vízi forgalom, kerékpáros)
 • LTK által bemutatott térképek – számos újdonság volt NP-nek is.
 • Demográfiai mozgások, pl.: természeti nevelés témájában. Szeretnék a települési korosztályos demográfiai adatokat, hogy kiknek lehet környezeti nevelést nyújtani, illetve az iskolai létszámok változását látni

 

Győrladamér Község Önkormányzata – Pappné Kett Adrienn, polgármester, korábbi főépítész

 • Egységes közös alaptérkép fontos lenne, az övezetek, térhasználati szabályozás feltüntetésével a két oldalon, tiltásokat, konfliktushelyeket jó lenne láttatni. Ez a rendszer leendő privát használóit is segítené – pl. befektetők telephelyválasztása.
 • Felhasználóbarát rendszer kialakítása
 • Meg kellene találni a közös pontokat a szlovák oldallal
 • Civil kapcsolódási pontokat nagyon fontos figyelembe venni (iskolák, egyesületek) a szlovák oldalon

 

Lechner Tudásközpont (LTK) - Majorné Vén Mariann TPLAB projektvezető, Schneller Krisztián vezető tervező, Nagy András vezető szakértő, Móricz Dénes GIS szakértő 

 • Szlovák oldallal történő harmonizáció nehéz és fontos feladat, nem mikrotérségi hanem települési szintű adatok használata szükséges
 • TEIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) adatok rendkívül nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, valamint a digitális szakrendszerekből, projektekből kinyerhető gazdasági adatok, fejlesztési potenciál, befektetővonzás, jövedelemviszonyok, térhasználati korlátok szintén megmutathatók, amelyek segíthetik a helyi döntések előkészítését is és a TPLAB rendszer legfontosabb indikátorainak (30 db) meghatározását is
 • az adatok elérhetősége, felhasználhatósága is kérdéseket vet föl, de ha interaktív térképen is megjelenő adatkezelés nem megoldható, egyéb leíró és adatbázis elérhetőségi információkkal is segíthető a felhasználói igények kielégítése.
 • minisztériumi vagy regionális input is elképzelhető (szlovák tájékoztatás alapján) természtvédelmi-környezeti adatokkal, szlovák-magyar minisztériumi együttműködéseket is föl kell tárni – Agrárminisztérium; ld. a határtérség keleti oldalán a karsztos mintaprojektet, vagy a területfejlesztésért felelős minisztériumok korábbi közös határmenti térszerkezeti projektjét.

 

Következő lépések meghatározása:

 • a szlovák és magyar oldali igényfeltárás eredményei alapján összefoglaló elemzés készül, amely elérhető lesz a széleskörű partnerség számára - az összefoglaló elemzés elérhető a lenti csatolmányok között
 • az LTK már fölmérte, elkezdte adatbázisba rendezni a rendelkezésre álló adatokat, ezt a mai találkozó és a kérdőíves felmérés alapján pontosítja
 • az LTK a webszolgáltatási platform kialakításán fog dolgozni a következő hónapokban a kialakításban résztvevő vagy érdeklődő külső partnerekkel együtt
 • az adatbázis egységesítése érdekében a szlovák és magyar igényfelmérési eredmények és adatok egyeztetése következik várhatóan 2-3 héten belül
 • Living Lab (helyi szolgáltató iroda) felállítása (felelőse Nyugat-Pannon Kft. Győr), amelyben a projekt keretében biztosított eszközökkel személyesen lehet a fejlesztett rendszert tesztelni, visszajelzéseket adni
 • Online tananyag létrehozása, valamint képzés szervezése az elkészült szolgáltatás megfelelő használatának elősegítéséhez