Adatigények felmérése - Összefoglaló jelentés

tplabTPLAB projekt keretében területi adat- és információszolgáltató platform indul Győr-MosonSopron, Pozsony és Nagyszombat megye (mintaterületként pedig a Szigetköz és Csallóköz térsége) számára a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) és Műszaki Egyetem (STU), valamint a NyugatPannon Nonprofit Kft., és a Lechner Tudásközpont együttműködésével, a Szlovákia-Magyarország Interreg V-A Program támogatásával, a „TPLAB – Territorial Planning Laboratory” projekt keretében. A cél a határ két oldalán fekvő, de egymással szoros kapcsolatban lévő tájegységek jobb összeköttetése, az online elérhető információk, valamint a területi tervezés és a döntéshozás összehangolása. A Szlovák-Magyar Határmenti Együttműködési Program keretében zajló projekt megvalósításának első szakaszában a TPLAB szolgáltatások lehetséges érintettjeit, felhasználóit kérdőíves felméréssel kereste meg a projektpartnerség, a lebonyolító Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 2021 áprilisában. Magyar oldalon 45, míg Szlovák oldalon 19 szervezet küldte meg válaszát a webes szolgáltatással (téradatok, eszközök), és a képzési és felhasználási igényekkel kapcsolatos kérdésekre. Jelen dokumentum ennek a felmérésnek az eredményeit és kiértékelését tartalmazza. A kérdőív kiküldése, a potenciális stakeholderi kör felmérése során alapvető kiindulási pontként szolgált a projekt partnerségi terve, ill. ezzel összefüggésben a projektpartner Nyugat-Pannon NKft. széles körű helyi beágyazottága, a helyi és megyei intézményekkel való szoros és élő kapcsolatának megléte, mely nagymértékben megkönnyítette a potenciális célcsoport elérhetőségét. Ennek – valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat aktív stratégiai támogatásának is – tudható be, hogy az igényfelmérés széles körű és érdemi adatközlésen alapul (ld. későbbiek során a válaszok részletes elemzésekor írtakat).